Inzamelen voedselbank

Zowel 's morgens als 's avonds voor de kerkdiensten kunt u ons helpen de voedselbank te steunen met levensmiddelen. Zij zijn echt blij met wat wij geven. Het volgende is gewenst:

(info volgt nog)

We hopen dat u weer even gul wilt geven als altijd en alvast hartelijk dank namens de voedselbank!

 

 

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
De God nu des vredes, Die den groten Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onzen Heere Jezus Christus; Die volmake u in alle goed werk.
Hebreeen 13:20, 21a

Agenda
5 mei Avonddienst om 15:30
7 mei Papiercontainer
8 mei Papiercontainer
18 mei Voorjaarszangavond Sursum Corda
19 mei Avonddienst om 15:30
26 mei Avonddienst om 15:30

Inloggen