Bijbelleesavonden 2018-2019

Samen de Bijbel lezen.

De brief van Paulus aan de Romeinen heeft veel in beweging gezet. Het is een toonaangevende brief in het Nieuwe Testament vol geestelijke en praktische lessen. Augustinus werd er door gegrepen. Luther vond er rust in. Wesley kwam er door tot ruimte. Kohlbrügge ontdekte erin dat hij levenslang van genade moest leven.

In de Bijbelleesavonden van dit jaar staat de eerste helft van de brief centraal. Wil je ook meedoen, sluit je dan aan bij een van de groepen in de buurt. Op dit moment zijn vier groepen actief. Wil je contactpersoon zijn voor een nieuwe groep? Meld je dan aan bij de coördinator Bijbelleesavonden of kom naar een van de plenaire avonden. We zouden graag zien dat er nieuwe groepen bijkomen!

Hoe is het dit jaar georganiseerd? 
Na de eerste plenaire avond in de kerk over de achtergronden van de brief aan de Romeinen en de hoofdstukken 1 en 2 (D.V. 26 september), organiseert iedere groep twee leesavonden thuis bij een van de groepsleden. Vervolgens is er een tweede plenaire avond waarop we elkaar ontmoeten, de vragen uit de groepen bespreken en nadenken over Romeinen 3 en 4, waarna er opnieuw twee leesavonden thuis zijn. In totaal zijn er dit seizoen vier plenaire avonden in de kerk en acht leesavonden thuis bij een van de leden van een bijbelleesgroep. Ben je druk bezet, dan kun je er voor kiezen alleen de avonden in de kerk bij te wonen. De data van de bijeenkomsten in de kerk zijn opgenomen in de agenda van de kerkbode en in de verenigingsgids zijn alle geplande data vermeld. De thuisavonden kunnen in overleg met de leesgroep op andere dagen worden gepland. Het seizoen sluiten we af met een spreker van buiten. Als handreiking voor de thuisbijeenkomsten maken we gebruik van het boekje met Bijbelstudies over de Romeinen, Recht voor God, geschreven door ds. W. Visscher. Deelnemers ontvangen dit boekje van de kerkenraad.

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 uur
Aanvang 2e dienst, zie de agenda

Dagelijks Woord

Agenda

Inloggen